Cine este Învățătorul sau Mentorul tău?

Cine este Învățătorul sau Mentorul tău?

Cine este Învățătorul sau Mentorul tău?

    Una dintre binecuvântările pe care ni le oferă viața de misionar este obligativitatea de a crește continuu, necesitatea de a fi învățabili și adaptabili la schimbare.

    Isus Invatatorul Rabbi 1Într-o cultură total diferită de a noastră, învățăm să ne acomodăm, să ne raportăm corect la oameni, să descoperim valorile în spatele obiceiurilor culturale.

  Învățăm să muncim în echipă mai bine, să facem echipe, să comunicăm cu oamenii, ne dezvoltăm abilități de contabilitate, gestiune financiară, gestionare a conflictelor, negociere, prim ajutor, abilități de afaceri, mecanică pe mașină și alte abilități pe care înainte nu le aveam, ca să le fim de folos și să fim o binecuvântare în lucrare.

   Sunt mai multe metode de a ne dezvolta ca misionari: studiu, cursuri, studiul modelelor, prin experiență sau feedback. Însă cea mai bună metodă de învățare este prin mentorat - având aproape de noi un om sau o familie care să ne ajute în interferențele culturale. O astfel de familie este pastorul Manitra și soția lui Minosoa. Ei ne înțeleg chiar și atunci când suntem supărați, stresați, extenuați, și se roagă continuu pentru noi, ne ajută în lucrare și formarea viziunii.

    Dar cel mai mare mentor este Învățătorul nostru, Domnul Isus Hristos. Numit în evreiește fie Rabbi, fie Rabuni, El rămâne mereu sursa esențială a vieții nostre. Ne călăuzește prin Cuvântul Său sfânt la fiecare pas, ne vorbește specific fie prin Duhul Sfânt inimii noastre sau prin Duhul Sfânt prin mesaje profetice. Ne arată Calea pe care trebuie să mergem și ne promite binecuvântarea lucrării, dacă ascultăm de El și avem încredere în El.

  Iată mai jos câteva versete care ni-L descoperă pe Domnul Isus Hristos ca și Învățătorul nostru:

Matei 23:8 -  Voi să nu vă numiţi ‘Rabbi’. Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.

Ioan 1:49 - Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”

Ioan 1:38 - Isus S-a întors şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabbi (care, tălmăcit, înseamnă: ‘Învăţătorule’), unde locuieşti?”

Ioan 13:14 - Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.

Marcu 9:5 - Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.”

Ioan 3:2 – Nicodim a venit la Isus noaptea şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”

Ioan 20:16 - Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!”, adică „Învăţătorule!”

Marcu 10:51 - Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.”

Comentarii

Leave a Reply

Close