Cum să îL cunoști pe Isus Hristos: Lumina Lumii

Cum să îL cunoști pe Isus Hristos: Lumina Lumii

Cum să îL cunoști pe Isus Hristos: Lumina Lumii

Pe câmpul de misiune din Madagascar am început să îL cunoaștem pe Dumnezeu mai profund, să înțelegem mai bine planurile Sale generale, dar și cele particulare pentru noi ca familie. De aceea am început să căutăm în Sfintele Scripturi diferite nume ale Domnului Isus Hristos, care să ne călăuzească spre diferite aspecte ale lucrării Sale în viețile și lucrarea de aici.

Isus Hristos este Lumina Lumii, iar cine îL găsește pe El, găsește viața veșnică. Iată câteva versete care ni-L descoperă pe Domnul Isus Hristos ca Lumină a lui Dumnezeu venită pe pământ.

Isus este Lumina lumii

Ioan 8:12 - Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

Ioan 1:4-9 – In El era viața, și viața era Lumina oamenilor. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.

Ioan 12:46 - Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.

Isaia 49:6 – Dumnezeu zice: ‘Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului’.

Luca 2:28-32 - Simeon L-a luat în braţe (pe micul Isus), a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, Lumina care să lumineze neamurile şi slava poporului Tău Israel.”

Apocalipsa 22:5 - Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.

Comentarii

Leave a Reply

Close